Sempozyum Hakkında

Üniversitemiz, Aydın ilinin, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamak sorumluluğu içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, kentin halkla doğrudan bütünleşmesinde bir köprü vazifesi gören başlıca paydaş kurumlardan olan Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde “Kuva-yi Milliye’nin 100. Yılı” münasebetiyle “Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu”nu 28-30 Kasım 2019 Tarihinde üniversitemizde gerçekleştirecektir.

 

Sempozyumun amacı; Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe ismi altında sürekliliği olacak, Aydın yöresine ait somut olan ve somut olmayan kültürel miras ürünlerinin araştırılması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve çıktıların basılması yoluyla, yerelden- ulusala, ulusaldan- evrensel kültüre aktarılmasının sağlanmasıdır. Bunun yanında genel konular başlığı altında da yurt içi ve yurt dışından katılacak araştırmacıların farklı yerleşim birimlerine ait halk kültürü araştırmalarına yer verilerek kültürel alış-verişin sağlanması da gerçekleştirilecektir.  Bu sayede hem Aydın yöresi halk kültürü araştırmaları her geen gün artacak ve yazılı olarak kayıt altına alınacak hem de genel katılımcıların getirdiği farklı halk kültürü bilgileri ile kültürel iletişim ve alışveriş gerçekleşecek, Aydın üzerine yapılan çalışmalar zenginleşecektir.

 

28-29-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek olan bu sempozyumun bilim adına yapacağı katkının yanı sıra, tartışma bölümlerinde katılımcıların birbirleriyle fikir alış-verişinde bulunmalarının sağlaması ile hedefine ulaşacağı öngörülmektedir.

 

Sempozyum iki günlük bir sürede gerçekleşecek üçüncü gün ise Aydın kültür varlıklarının tanıtılacağı bir gezi sonuçlanacaktır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, uluslararası nitelikte, Türkçe dışında dilden de sunum yapılabilecek, geniş katılımlı, çapraz oturumlu bir bilgi şöleni olacaktır.

Sempozyumda yer alması düşünülen bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler bir plan dâhilinde bir araya getirilerek “Sempozyum Programı” oluşturulduğunda web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

        

Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN- Doç.  Dr. Caner IŞIK

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları

Sempozyum’u Düzenleme Kurulu Başkanları

Önemli Tarihler:

11 Ekim

Bildiri Özet Gönderimi

 

 

 

24 Ekim

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 

 

 

15 Kasım

Tam Metin Gönderimi

 

 

 

28-30 Kasım

Sempozyum

Habersiz Kalmayın!

Gelişmeler için

E-Bülten

... Yörük Ali Efe Sempozyumu hakkındaki haber ve duyurulara anında ulaşmak için e-bültenimize abone olun

© 2019 by Aydın Adnan Menderes University

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle